Project KH2018 – WOLKOM

Tijdens de opleiding van de kunstacademie Friesland en in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018, heb ik met een groep medekunstenaars deel uitgemaakt van  het Salix project.

Salix, de Latijnse naam voor wilgen tenen was het materiaal waar mee gewerkt werd.
Hiermee zijn door de hele stad Leeuwarden heen objecten geplaats gemaakt van wilgen tenen. Art director was kunstenares Karin van der Molen.

Onze groep bestond uit de volgende medestudenten; Renee van Bezooijen, John van Bezu, Willy van den Bosch, Aafje Terlaak-Poot en Anneke van der Werf

Ons thema ‘WOLKOM’ sloot aan bij het centrale thema van Friesland Culturele Hoofdstad 2018 ‘Iepen Mienskip’. Het Friese aspect van het thema benadrukken we door het pompeblêd en door de Friese taal te gebruiken in ‘wolkom’. WOLKOM  geeft het open karakter van de Friese gemeenschap weer, iedereen is hier welkom, zonder  onderscheid naar sekse, leeftijd, ras, stand of herkomst.

Het kunstwerk ca. 10 meter hoog bestaande uit vijf pompebleden is uiteindelijk in het water geplaatst nabij museum haven.

Discover
Art ofBezu

Top