John van Bezu aka Kunstelaar en founder van Kunst vanBezu hebben wij op 26 september afscheid van moeten nemen.
Als eerbetoon wordt de website online gehouden en beheert Steef van Bezu zijn gemaakte kunstwerken.

Kunst is Magie

Verwonder je Verwonder

Kunst moet voor mij een ‘trigger’ hebben, ik noem dat magie. Het doet je vragen stellen, het verwondert of schokt en het geeft bij voorkeur nieuwe inzichten en zet mensen aan het denken.

Als kunstenaar maak ik vanuit mijn referentiekader kunst, subjectief dus. Nadat het kunstwerk gereed is wordt het blootgesteld aan het publiek en staat het op zich zelf. Zo wordt het dan ook beoordeeld, vaak zonder verdere inzichten in het proces van de totstandkoming of de ideeën die je had bij het maken van het werk. Indien het kunstwerk de beschouwer aanspreekt (of afstoot) maakt het iets los en zet het deze aan het denken. Afhankelijk van de mate van geslotenheid (hermetisch) of openheid zijn de drijfveren en bedoeling van mij als kunstenaar duidelijk. In mijn kunstwerken zit vaak een redelijke mate van geslotenheid. Als de beschouwer enige moeite doet om zich te verdiepen in het werk, dan kan hij/zij de intentie van het kunstwerk doorgronden. Het is echter interessanter als de beschouwer zelf zijn/haar mening en inzicht vormt, wellicht heeft hij/zij dan de inzichten van de kunstenaar niet meer nodig.

Kunst maken is je belevingswereld doorgeven, kunst tonen is andere mensen een nieuwe belevingswereld binnen brengen, kunst zien is je open stellen voor andere ideeën. Kunst is wat ons tot mensen maakt.

Maak kennis met Kunst vanBezu

Top